Home/Blog/Wat is de beste G-Brix Soll waarde?
Geplaatst op: 1 april 2021

Wat is de beste G-Brix Soll waarde?

Om de koelemulsie voor een verspaningsmachine van de juiste kwaliteit te behouden is het belangrijk om deze regelmatig te meten en te monitoren. Tijdens het meten wordt de verhouding tussen onder andere water en smeerolie gecontroleerd. De waarden die uit deze meting naar voren komen worden uitgedrukt in brix-waarden. In dit blogartikel leest u meer over de brix-waarden en de onderlinge verschillen.

De G-brix

De waarde die naar voren komt tijdens het meten van de koelemulsie heet de G-brix waarde. Deze gemeten G-brix waarde is in zonder de omrekeningsfactor van de oliefabrikant. 


De L-brix

Wanneer de G-brix is bepaald is het belangrijk dat deze vermenigvuldigd wordt met de omrekeningsfactor. Deze omrekeningsfactor staat vermeld op het olievat en is daarnaast terug te vinden in de product databladen (PDS). Door de G-brix waarde in te vullen in de LubriWatch applicatie kan de applicatie deze G-brix waarde automatisch omrekenen naar de L-brix (Lubrication brix) waarde. De L-brix is de gemeten waarde vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor van de oliefabrikant. Deze L-brix waarde is ontstaan vanuit de gedachten van de tribologie.

Nadat de L-brix voor het eerst berekend is in de applicatie zal er samen met de experts/verantwoordelijken worden gekeken hoe deze L-brix waarde zo dicht mogelijk bij de I-brix (Ideale of Ingestelde brix) te krijgen.


De I-brix

De I-brix is een combinatie van instellingen waarop de verspaningsmachine het beste verspaand, afgestemd op de betreffende situatie in de praktijk. De I-brix wordt vastgelegd in periodiek overleg tussen teamleider en operator.


De G-brix SOLL

De G-brix SOLL waarde wordt gemeten nadat de correctiemaatregelen zijn uitgevoerd. Deze waarde wordt gemeten met de refractometer en dient ingegeven te worden in de LubriWatch applicatie. Hiermee wordt gekeken of de uitgevoerde maatregelen afdoende zijn geweest. Bij het controleren hoeft er geen rekening gehouden te worden met de omrekeningsfactor.


Wilt u advies over wat voor uw machine de beste G-brix SOLL is? Neem dan contact met ons op