Home / Blog / Verspanen, koelen en kosten besparen

Verspanen, koelen en kosten besparen

Een stabiele kwaliteit van de koelemulsie tijdens het gehele verspaningsproces handhaven is binnen veel bedrijven een grote uitdaging. LubriWatch heeft speciaal voor de verspaningsindustrie een applicatie ontwikkeld die de staat van de machine bewaakt en waar nodig aanstuurt op aanpassingen.

Koelen is een essentieel onderdeel in het verspaningsproces. Slechte of onvoldoende koeling heeft direct negatieve invloed op de kwaliteit van zowel het product als de machine. Het gevolg is naast frustratie vaak onnodig hoge kosten doordat gereedschap wordt aangetast of een batch wordt afgekeurd op kwaliteit.


Verhouding olie en water

Tijdens het proces is een juiste verhouding tussen water en olie van groot belang. De op het proces toe te passen verhoudingen van smeerolie wordt door de fabrikant van de olie aangegeven. Zodra er ook maar iets wijzigt in de geadviseerde verhouding, bijvoorbeeld doordat er teveel of te weinig water wordt gebruikt, levert dit onmiddellijk problemen op.

Waterkwaliteit

Ook waterkwaliteit speelt een belangrijke rol. Bij verspaningsmachines wordt het beste resultaat bereikt bij gebruik van zacht water. Bij hard water is het chloorgehalte van het water erg hoog waardoor er corrosie kan ontstaan.


Meten is weten

Meten is weten. Om beter inzichtelijk te krijgen hoe de staat van uw machinepark is, is het belangrijk om regelmatig controles uit te voeren. Speciaal voor dit doel biedt de LubriWatch applicatie uitkomst.  Alle relevante gemeten waarden van de machines, zoals bijvoorbeeld gemeten met de refractometer, kunnen eenvoudig in de applicatie worden opgeslagen. Aan de hand van de uitkomsten geeft de applicatie een advies voor kleine of grotere aanpassingen in waarden. Hierdoor kan ondervangen worden dat de kwaliteit van de koelemulsie gedurende het gehele proces stabiel blijft.


Kosten besparing

Het beheren van meetgegevens in de LubriWatch applicatie brengt vele voordelen met zich mee. Naast een overzichtelijke en centrale plek waar de data worden verzameld en opgeslagen, leert de praktijk dat er veel tijd wordt bespaard, omdat niet onnodig waarden gecheckt dienen te worden, zodra de applicatie eenmaal in het machinepark wordt toegepast. 

Een stabiele verhouding van water en olie gedurende het hele proces bespaart naast tijd ook verspilling van water en olie. Daarnaast wordt de kans op afkeur van producten aanzienlijk gereduceerd. Al deze factoren dragen bij aan meer productiviteit van de productie (OEE) en een hoge kostenreductie.


Demo aanvragen

Bent u geinteresseerd om met eigen ogen te zien hoe de applicatie werkt en wat gebruik de LubriWatch applicatie binnen uw machinepark zou kunnen betekenen?

Graag bezoeken wij u om de mogelijkheden van de LubriWatch applicatie te tonen. Vraag  geheel vrijblijvend via bijgaande link een demonstratie aan. Wij nemen contact met u op om de demonstratie te plannen en uw bedrijf te bezoeken.