Home / Blog / Koelen van metaalbewerking

Koelen van metaalbewerking

Om de stand tijd van de koelemulsie en de levensduur van uw metaalbewerkingsmachines te verlengen is het belangrijk om het tijdens het bewerken goed te koelen en te smeren. In dit blogartikel leest u meer over waarom het koelen van metaalbewerking erg belangrijk is en hoe u ervoor kunt zorgen dat de koelemulsie van de juiste kwaliteit blijft.

Tijdens het bewerken komen er spanen vrij die door de koelemulsie voor het grootste gedeelte word weggespoeld. Daarnaast worden de bewerkingsgereedschappen intensief gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de bewerkingsgereedschappen niet kapot gaan of onnodig slijten, moet de metaalbewerkingsmachine goed gekoeld en gesmeerd worden.

LubriWatch koelen van de verspaningsmachine

Verhoudingen van de koelemulsie

Voor het koelen en het smeren van de metaalbewerkingsmachines wordt een koelemulsie gebruikt. Voor koelemulsie is de juiste verhouding tussen water en olie erg belangrijk. Deze verhouding wordt in overleg met de klant, door de olieleverancier geadviseerd. Indien deze verhoudingen niet kloppen, heeft dat effect op de bewerking van uw product en slijtage van uw gereedschappen. Ook de stand tijd van de koelemulsie zal hierdoor verkort worden.

Waterkwaliteit

Naast de juiste verhouding is de waterkwaliteit erg belangrijk. Voor de koelemulsie is het beste om zacht water te gebruiken.

Monitoren

Om te monitoren hoe de staat van uw machine is, is het belangrijk om regelmatig controles uit te voeren. Deze controles kunnen gedaan worden door de koelemulsie te meten met een refractometer. De uitkomsten uit deze metingen kunt u eenvoudig opslaan in de LubriWatch applicatie. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen wij u van een advies voorzien.

Kosten besparing

Aan de hand van de metingen en het advies vanuit LubriWatch kunt u de standtijd van de koelemulsie en de levensduur van uw machines verlengen. Daarnaast ontstaat er een kosten reductie en hiermee een verbetering van het OEE cijfer. De kostenreductie is vooral terug te zien in dat er minder slijtage ontstaat, waardoor er minder vervanging van onderdelen nodig is. Daarnaast is er minder afvoer nodig van de ‘slechte’ emulsie, Als laatste is er minder nieuwe koelemulsie nodig.

Wilt u meer weten over de LubriWatch applicatie? Vraag dan vrijblijvend een demo aan.