Home / Cases / VDL ETG Eindhoven

VDL ETG Eindhoven

De laatste maanden is een team van engineers bezig om de verspaningsmachines in beeld te brengen en deze in de back-end van LubriWatch te plaatsen. Daarvandaan worden de optimale waardes voor de betreffende machines ingevoerd en dagelijks worden metingen uitgevoerd. Nu wordt inzichtelijk hoe de machines zich gedragen bij bijvoorbeeld andere materialen, andere gereedschappen zo kan het gedrag van de koelemulsie goed in beeld worden gebracht en kan er geanticipeerd worden.